DANH MỤC

-------| QUẢNG CÁO |-------

Hình ảnh Cầu Long biên đầu tháng 4/2016

 21:20 20/05/2016          
Vị trí Hà Nội, Việt Nam
Bắc qua sông Hồng
Kiểu cầu Cầu thép
Chiều dài 2290 m
Khởi công 1899
Khánh thành 1902


Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng nối hai quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên của Hà Nội, do Pháp xây dựng (1898-1902), đặt tên là cầu Doumer, theo tên của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer. Dân gian còn gọi là cầu sông Cái hay cầu Bồ Đề (vì nó được bắt qua bến Bồ Đề thuộc huyện Gia Lâm). Hiện trên đầu cầu vẫn còn tấm biển kim loại có khắc chữ 1899 -1902 - Daydé & Pillé - Paris.

"Hà Nội có cầu Long Biên
Vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng
Tàu xe đi lại thong dong
Người người tấp nập gánh gồng ngược xuôi..."

 

Nguồn wiki