#trái ngang

Hứa để làm gì? Khi mọi thứ đã còn ở đây

Lời hứa của một người yêu thương sẽ cho ta cảm giác tin tưởng, nhưng có ai học được chữ ngờ trong cuộc sống lắm điều trái ngang và đau khổ này nên đôi khi lời hứa chỉ còn là kỷ niệm mà thôi.......

KHÔNG THỂ BỎ QUA