#cung đường biên giới

Bình Liêu biên giới mà không biên giới

Cung đường biên giới hùng vĩ cheo leo bên mép vực, biển mây bất chợt ùa dưới chân, những dòng thác và suối ghềnh mát rượi... tất cả những điều này đều có ở Bình Liêu. ...

KHÔNG THỂ BỎ QUA